Thuốc Syndopa 275

Số đăng ký: VN-10356-05

Dạng bào chế: Viên nén

Đói gói: Viên nén

Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries., Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries., Ltd - ẤN ĐỘ