Thuốc Thạch lâm Thông

Số đăng ký: VND-1712-04

Dạng bào chế: Hoàn cứng

Đói gói: hộp 1 lọ 40gam (200 hoàn cứng)

Nhà sản xuất: Cơ sở Hòa Thuận Đường - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: