Thuốc Thuốc bôi da AVI O5

Số đăng ký: VNB-0521-00

Dạng bào chế: Kem bôi da

Đói gói: vỉ 1 lọ 8g kem bôi da

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Phúc - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: