Thuốc Toraass A

Số đăng ký: VN-4651-07

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Đói gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên

Nhà sản xuất: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ