Thuốc TrasleepySố đăng ký: V524-H12-10

Dạng bào chế:

Đói gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký:

Trasleepy

Thành phần: Cao khô tâm sen, cao khô thảo quyết minh, cao khô táo nhân

Tra cứu thành phần: