Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany)

Số đăng ký: VN1-620-12

Dạng bào chế: Viên nén

Đói gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC