Thuốc Urliz

Số đăng ký: VN-11910-11

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Đói gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất: Etex Inc - HÀN QUỐC

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC