Thuốc Verospiron 25mg

Số đăng ký:

Dạng bào chế: Viên nén

Đói gói:

Nhà sản xuất: Gedeon Richter

Nhà phân phối: Cty dược bến tre

Nhà đăng ký: