Thuốc Viên nén bao phim L-Trizyn 10

Số đăng ký: VN-14547-12

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Đói gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất: Global Pharm Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty CPTMĐT và PT ACM Việt nam - VIỆT NAM