Thuốc Viên ngậm bổ phế chỉ khái lộ

Số đăng ký: VNA-0628-03

Dạng bào chế: Viên ngậm

Đói gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Ninh Bình - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: