VTV truyền hình trực tiếp Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

( Sức khỏe gia đình ) - Theo công bố, Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4, VTV5

Lịch phát sóng truyền hình trực tiếp Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên cách kênh truyền hình

Xem truyền hình trực tiếp Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên Infonet.vn:

Lịch truyền hình trực tiếp Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 

Từ 6h50 đến 12h00 và 13h30 đến 15h00.
Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 7h00 - 9h00 và từ 16h00 - 17h00 ngày 13/10/2013. Xin tiếp sóng toàn bộ chương trình này, quý vị có thể xem trực tiếp tại đây:

Truyền hình trực tiếp: Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp (7h00 - 9h00 ngày 13/10/2013) và Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (16h00 - 17h00 ngày 13/10/2013) trên VTV.